BABYLONen de oud oosterse beeldsymboliek.

 

In Voorburg start de cursus op 13 november 2019.

In Naaldwijk start de cursus op 20 januari 2020.


Babylon – de stad aan de Eufraat. Een naam die tot de verbeelding spreekt. Babylon. Een van de zeven wereldwonderen met de hangende tuinen. Babylon de stad met de lange muren. De Babylonische spraakverwarring en de Babylonische ballingschap van de Joden. De toren van Babel die niet bij Babylon lag. De 'Hoer van Babylon'. Babylon spreekt tot de fantasie. Tijdens deze cursus maken we een reis terug in de tijd naar de oude culturen van Mesopotamië - het gebied tussen de Eufraat en de Tigris. Eeuwenlang een strijdtoneel. Verschillende volken hebben zich in deze gebieden gevestigd. Culturen volgen elkaar op. Uruk, Akkad, Lagash, Babyloniërs en  Assyriërs.

In vijf weken worden verschillende thema's besproken: een historisch overzicht, het beeld van de kosmos, het oude Ur der Chaldeeën. Ook hoe in het Tweestromenland de Machten der vernietiging - chaos en oorlog – in de beeldende kunst werden weergegeven. De belangrijke invloed van de culturen in Mesopotamië op de andere gebieden in het Nabije Oosten. Daarbij komt ook de relatie met Egypte (God, goden en de koningen) en de joodse wereld (De Tempel en het boek der Psalmen) naar voren.


Home
Tuinen van Monet
Babylon
locaties/inschrijven
Voorburg cursussen
cursussen Naaldwijk
Tieleke Huijbers
Contactformulier